Megjelent a 1908 számú nyomtatvány (járulékbevallás)

Megjelent az „új” 1908 jelű bevallás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelent az „új” 1908 jelű, „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) havonta egyébként is küldendő ún. ’08-as bevallások adataiból ezentúl, a NAV küldi meg a KSH számára a szükséges információkat, így tovább csökken a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megszüntette a havi munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.

1908-as bevallásban minden foglalkoztatási jogviszonyban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatott nyugdíjas státuszáról, a foglalkoztatás minőségéről, a FEOR számról, valamint – amennyiben értelmezhető – a heti munkaidő tartamáról a bevallás ’08M-08 lapján. Ebbe beleértendő minden olyan eset, amikor a természetes személynek az összevont adóalapba tartozó jövedelem kerül kifizetésre.

A nem biztosított, de foglalkoztatási jogviszonyban álló személlyel kapcsolatos adatszolgáltatást a 1908M-08 lapon kell teljesíteni.

Például: 
a Munkatörvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjasokról, 
az iskola- és nyugdíjas szövetkezetekben szövetkezeti jogviszonyban dolgozókról, 
- az Unió másik tagállamában biztosított, de Magyarországon is munkát végző természetes személyekről,
 
- a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személyekről, 
- a saját jogú nyugdíjas egyházi személyekről,
 
- a gyakorlatra kötött hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatottakról.

A FEOR-08 nómenklatúra alkalmas minden jövedelmet biztosító munkakör besorolására. A Központi Statisztikai Hivatal honlapján ehhez több segédlet is megtalálható. 
A nem besorolható esetekben azt a munkakörnek leginkább jellemző foglalkozáskódot kell jelölni, amely a természetes személy munkaidejének nagyobb részét kiteszi. 

Írta Biró László, 2019. 01. 17.