2021. 03. 06.

2021. 02. 09.

2020. 12. 14.

2021. évi KATA törvény változások

A "2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról" elfogadásával az alábbi fontosabb módosítások lépnek életbe 2021.01.01-től a KATA törvényben

2020. 11. 11.

2020. 11. 11.

2020. 09. 13.

Online számlaadat-szolgáltatás a tárgyi adómentes bizonylatokról

2020. július 1-jétől az adóalany köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

2020. 09. 11.

Egyéni vállalkozáshoz kapcsolódó adatbázisok

2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az egyéni vállalkozók székhely/telephely használatával, illetve a bejelentett tevékenységekhez szükséges követelmények teljesülésével kapcsolatos ellenőrzéseket

2020. 09. 10.

2020. 06. 08.

2020. 04. 27.