200 ezer forintra emekedett az egy összegben elszámolható értékcsökkenési leírás értékhatára, immár a számviteli törvényben is

A számviteli törvényben is módosításra került az egy összegű értékcsökkenés értékhatára

2020. január 1-től a számviteli törvényben is megemelkedett az egy összegű értékcsökkenés értékhatára. A jogalkotó egy év késéssel ugyan, de rendezte az eltérést a számviteli törvény és az szja törvény között.

Számviteli törvény 80. § (2): A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke - a vállalkozó döntésétől függően - a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

Szja törvény 11. számú melléklet, I. 2. (2019-től érvényes): a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére, előállítására fordított kiadás, ha az a 200 ezer forintot nem haladja meg. 

Írta Biró László, 2020. 01. 05.