61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények összefoglaló táblázata

Az alábbi összefoglaló táblázatban található azon tevékenységi kódok listája, amelyekre a 61/2020. (III. 23.) kormány rendelet kedvezményeket állapít meg.

Külön a járulékok, munkáltatói terhek, egyéb adók alóli mentesülés, illetve a KATA alól mentesült tevékenységek. Azon tevékenységek, amelyekre mindkét kedvezmény vonatkozik zölddel jelölve a táblázatban.

2020. 04. 16.

2020. 03. 26.

2020. 03. 01.

2020. 01. 29.

2020. 01. 27.

2020. 01. 16.

2020. 01. 09.

2020. 01. 05.

2019. 12. 03.

2019. 11. 02.