Változik az iparűzési adó alóli mentesség Veszprémben

2.450.000 Forintra csökken az iparűzési adó alóli mentesség értékhatára Veszprémben. Ennek következményeként megszűnik a mentesség a tételes adózást választó KATA alanyok részére 

A kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó adóalanyok az iparűzési adó tekintetében azzal az egyszerűsítéssel élhetnek, hogy (a bevételüktől függetlenül) 2,5 milliós adóalap után fizetnek iparűzési adót (helyi adó törvény 39/B. § (3)). Az adó kiszámításához a 2,5 milliós adóalapot kell megszorozni a településen érvényben lévő (maximum 2%-os) iparűzési adó mértékkel.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azokon a településeken ahol 2% az adómérték, ott 50.000 Ft / év (két részletben befizetve) iparűzési adót kell a KATA alanyoknak megfizetni. Létezik azonban a helyi adó törvényben egy mentességi szabály, amely lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy maximum 2,5 milliós adóalapig mentesítsék az iparűzési adó alól az adóalanyokat.

Azokon a településeken (jellemzően megyeszékhelyek), amelyekben a helyi adó törvény által kínált 39/C. § (2) szerinti adómentességet 2,5 millió értékben bevezették, ott - mivel a KATA alany által választott adóalap és a mentesség értékhatára egybeesett - a kisadózók mentesültek az iparűzési adó alól is. A mentesség érvényesítéséhez január 15-ig kellett az előző évről (egyszerűsített) bevallást benyújtani. Ez a mentesség állt fent 2019.12.31-ig Veszprémben is. 

Az idei évtől az adómentesség határa 2.450.000 Forintra csökkent a városban, így a tételes adózást választó kisadózóknak már nem jár (automatikus) mentesség. Ezeknek az adóalanyoknak azt kell átgondolni, hogy a tételes adóalapra vonatkozó választásukat február 15-ig megváltoztassák-e.

Ha maradnak tételes adózás alatt az iparűzési adóban, akkor 25.000-25.000 Forint adót kell megfizetniük (március-szeptember) az adóévre.

Választhatnak tételes elszámolást is, amelynek során az árbevételből tételesen levonhatók a csökkentő tételek (pl. anyagköltség, áruk, közvetített szolgáltatások, stb.). Ha az így kiszámított adóalap 2,5 millió alá csökkenthető, akkor érdemes áttérniük a tételes elszámolásra. Ráadásul, ha a mentességi határ (2.450.000 Forint) alá tudják csökkenteni az adóalapot, akkor mentesülnek az adó alól. 

Az adózók 8 millió forint nettó árbevétel alatt választhatják adóalapnak a nettó árbevétel 80%-át is. Ennek megfelelően, ha 3.125.000 Ft árbevételnél kevesebbet érnek el, akkor érdemes ezt választani a tételes adó helyett. 3.062.500 Ft alatt pedig a mentességi határ alá csökkenthető az adóalap.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben az adózó megszünteti a tételes adózásra vonatkozó választását, akkor az ezt követően (2020. évre) benyújtott bevallásában, még dönthet arról, hogy a 80%-os egyszerűstett adóalap-megállapítást vagy a tételes elszámolást választja-e. Tehát az erre vonatkozó döntést nem kell előre bejelenteni, utólag jelölhető a bevallásban. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a mentességi értékhatár vizsgálatakor nem a települési szintű adóalapot kell vizsgálni, hanem a vállalkozási szintűt. Tehát ha a települések közötti megosztás következtében csökken a helyben bevezetett mentességi határ alá az adóalap, de vállalkozás szinten meghaladja, akkor mentességre nem jogosult.

Vannak olyan városok, amelyben a mentesség értékhatára ugyan 2,5 millió, de a mentesség igénybevételéről előre nyilatkozni nem lehet, csak utólag érvényesíthető. Ezekben a városokban az adót év közben meg kell fizetni, majd a január 15-i bevallás benyújtása után igényelhető vissza a túlfizetés. Mivel év közben ismételten be kell fizetni a visszakapott összeget, így érdemes a tételes adót egyszer megfizetni és a folyószámlán hagyni az oda-vissza utalások elkerülése végett (ha nem okoz likviditási problémát). [például Győr]

A bevezetésre került helyi adók, azok mértéke, mentességek az alábbi honlapon lekérdezhetőek: https://hakka.allamkincstar.gov.hu/

Írta Biró László, 2020. 01. 16.