Több KIVA előleget fizet(het)nek az adózók a frissített nyomtatvány miatt

Az adóhatóság által frissített 20KIVA bevallásban a negyedéves időszakra megállapítandó előleget havi bontásban kell szerepeltetni. Ez bizonyos esetekben a valósnál magasabb adóelőleg fizetést eredményez.

A 2012. évi CXLVII. törvény a a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról kimondja, hogy a kisvállalati adó esetében az adóelőleget miként kell megállapítani:

"23. § *  (1) Az adózó az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesz eleget.

(2) *  Az adóelőleg összege *
a) *  adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, e törvény 20. § (2)-(2b) bekezdése szerint meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, és
b) *  az adóelőleg-megállapítási időszakban jóváhagyott fizetendő osztalék ... csökkentve az adóelőleg-megállapítási időszakban bevételként elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegét nem tartalmazó osztalék összegével"

Az adóelőleget tehát adóelőleg-megállapítási időszakonként, vagyis negyedéves vonatkozásban kell megállapítani.

A törvényből egyértelműnek tűnik: az adózó részére jóváhagyott osztalék a negyedevés adóelőleget csökkenti. Pontosabban csak csökkentené, mert az új 20KIVA nyomtatvány csak az adott hónap (amelyre vonatkozóan az osztalékot bevételként elszámolták) kötelezettségét engedi csökkenteni. Ez nem jelentene problémát, ha az összeg negatív összeg lehetne és úgy összesítené a negyedév hónapjainak kötelezettségeit a nyomtatvány. A bevallás viszont nem így működik, mert az adott hónap kötelezettsége maximum nulláig csökkenthető és a cellák értékei sem módosíthatóak. 

Ennek az lehet az eredménye, hogy az adózó a törvény szövegéből levezethetően nem lenne kötelezett adóelőleget fizetni, mégis két havi tbj. alapot képező jövedelemre meg kell fizetni.

A 2019. évi és a 2020. évi nyomtatvány közötti eltérés jól látható az alábbi két képen:

KIVA bevallás 2019

KIVA bevallás 2020

A bevallással kapcsolatos kérdéseinket eljuttattuk az adóhivatalnak.

Írta Biró László, 2020. 04. 27.
Címkék: KIVA előleg 20KIVA