Számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől

Nagy változás jön a számlázás területén. Adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek többek között az áfamentes vállalkozások (katások!), civil szervezetek is.

A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 • áfaalanyok,

• belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és

• erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak, bocsátanak ki.

Nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például:

- alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy

- kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak. Áfaalanyok a kata alanyai is, az általuk folytatott gazdasági tevékenység miatt.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalanyt terheli. Az adóalany e kötelezettségét nem befolyásolja az, ha a számla kiállítását, kibocsátását meghatalmazott útján teljesíti (vagyis az adatszolgáltatási kötelezettség nem száll át az adóalany meghatalmazottjára önszámlázás esetén)

Számlaadat-szolgáltatás teljesítendő:

- az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amelyhez kapcsolódóan az általános szabályok szerint kerül sor áfa áthárításra,

- a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletről6,

- az adómentes ügyletről, ide értve az alanyi adómentesként teljesített ügyletet is, de kivéve a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést,

- az Áfa tv. különös szabálya szerint adózó ügyletről, így például a használt ingóságokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok , az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok, a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok vagy a befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok alá tartozó ügyletekről kiállított/kibocsátott számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról is.

A belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok körébe (a csoportos adóalanyok mellett) nem csak azok tartoznak bele, akiknek az adószáma 9. számjegye (áfakódja) 2-es, vagyis nem csak az áfafizetésre kötelezettek, hanem azok is, akik alanyi adómentességet alkalmaznak, kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (vagyis tárgyi adómentes) tevékenységet végeznek vagy kizárólag kompenzációs felárra jogosító ügyletet teljesítő, mezőgazdasági tevékenységet végző adóalanyok. (Ez utóbbiak áfakódja 1-es.)

Azon ügyletek esetében, amelyeknél kérdéses, hogy a partner e termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel során magánszemélyként vagy adóalanyi minőségében jár-e el, a partner nyilatkozata az irányadó (ami jellemzően a számla kiállításának kérésével és az adószám megadásával valósul meg).

A számla fogalmába beletartozik az egyszerűsített számla, a gyűjtő számla, az ügylet ellenértékébe beszámító előlegről kiállított számla, és az előleg beszámításával készült végszámla is. Számlával egy tekintet alá eső okirat a számla bármely adatát megváltoztató bizonylat, így az érvénytelenítő számla és módosító számla is. (Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe.)

Nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő által kibocsátott felvásárlási okirat.

2020. július 1-jétől a teljesítéstől számított 8 napon belül kell kibocsátani a számlát.

Az online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok megváltoznak, 2020. július 1-jétől megszűnik a 100.000 forintos adó értékhatár.

Forrás: NAV info füzet

Írta Biró László, 2020. 06. 08.