Online számlaadat-szolgáltatás a tárgyi adómentes bizonylatokról

2020. július 1-jétől az adóalany köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

Az adóhatósági tájékoztatás alapján:

"Az adatszolgáltatási kötelezettség az olyan számlára is kiterjed, ami nem tartalmaz áfát. Nem kell azonban adatot szolgáltatni minden közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (tárgyi adómentes) ügylet bizonylatáról. Nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá az olyan tárgyi adómentes ügylet bizonylata, amely ügylet tekintetében az adóalany számviteli bizonylat kibocsátásával mentesül a számlaadási kötelezettség alól."

A tájékoztató további tartalma nehezen emészthető: A számla fogalma nem kizárólag áfa törvénybeli fogalom. A számviteli bizonylat tartalmazhat "számla" megnevezést, számlázó programmal is előállítható, de utólag el kell tudni különíteni az áfa törvény szerinti számlákat és egyéb számviteli bizonylatokat (amelyek tartalmazhatnak "számla" megnevezést és kiállíthatóak számlázó programból, de nem minősülnek számlának).

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azon ügyletekről, amelyek közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentesek (Áfa törvény 85. és 86. §) és az adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól nem kell adatot szolgáltatni 2020. július 1-jétől sem.

Ez igaz abban az esetben is, ha a mentesülés ellenére számlázó programból vagy számlatömbbe történik a számla kiállítása.

Az Áfa törvényből kiindulva levezethető tehát, hogy melyek azok az adómentes tevékenységek, amelyekről kiállított "számla" adatszolgáltatás alá esik és melyek azok, amelyek nem.

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdése értelmében mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdés a), b), d), f)-o) pontja és a 86. § (1) bekezdés a)-i), l), m) pontja szerint mentes az adó alól.

Azon tevékenységek tehát, amelyről kiállított számlákról adatot kell szolgáltatni:

- 85. § (1) bekezdés c) szerinti nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás

- 85. § (1) bekezdés e) szerinti a fogorvos, fogtechnikus által végzett ügylet

- 85. § (1) bekezdés i) vagy j) szerinti egyéb oktatás

- 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti  együttműködő közösség szolgáltatása

- 86. § (1) bekezdés j)-k) alapján adómentes ingatlan értékesítés

A 85 - 86. paragrafus alá eső összes többi tevékenység tekintetében nem kell adatot szolgáltatni abban az esetben sem, ha számla kibocsátására kerül sor (adóalany felé).

Magyarról-magyarra fordítva a dolgot - bármennyire is bugyutának hangzik - azokról a tevékenységekről kiállított számla, amelyek nem esnek adatszolgáltatási kötelezettség alá a fentiek alapján az áfa törvény értelmében nem is minősülnek számlának.

Így például egy cég részére bérbe adott (hosszú távra) ingatlanról kiállított számláról nem kötelező adatot szolgáltatni. Adómentes biztosítási ügynöki tevékenységről kiállított számláról szintén nem kell adatszolgáltatást teljesíteni.

Természetesen az adatszolgáltatási kötelezettség saját elhatározásból történő teljesítésének akadálya és hátrányos következménye nincs az adózóra nézve.

Írta Biró László, 2020. 09. 11.