Mit lehet tenni, ha a felvásárló nem állítja ki a felvásárlási jegyet?

Mi történik abban az esetben, ha a felvásárló csak számla kiállítása ellenében hajlandó vásárolni?

A kompenzációs felárra való jogosultságnak számos feltétele van. Ezek az alábbiak:

  • Az adóalany egészben vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet folytatasson
  • Mikro és önálló vállalkozásnak minősüljön
  • Belföldön letelepedett, adószámmal rendelkező adóalany legyen
  • Áfa törvény 7. számú melléklete szerinti terméket vagy szolgáltatást értékesítésen (feldolgozás saját vállalkozásban, szolgáltatásnyújtás saját eszközökkel)
  • Kompenzációs felárra való jogosultságáról nem mondott le
  • A  vevőnek nincs különleges jogállása (vevő nem lehet kompenzációs felárra jogosult)

(A feltételeket csak felsorolás szinten szerepelnek, további magyarázatra szorulnak, de jelen bejegyzésnek ez nem célja)

A különleges jogállásra nem kizárólag őstermelők jogosultak. Alkalmazhatja egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, adószámos magánszemély is, ha a feltételeknek megfelel.

A kompenzációs felárra jogosult eladó mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól, ha a vevő kibocsátja a felvásárlási okiratot. 

Gyakori eset, hogy a felvásárló nem hajlandó kiállítani a felvásárlási okiratot, számlát kér az eladótól. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kompenzációs felárra való jogosultság feltételei fennállnak. 

Ebben az esetben az eladó kompenzációs felár érvényesítése mellett számlát állít ki az értékesítésről. A számlán szerelplő adatok az alábbiakkal egészülnek ki: kompenzációs felár alapja, mértéke, összege (adó alap, mérték, összeg helyett).

A belföldi adóalany felvásárló ebben az esetben a kompenzációs felárat előzetesen felszámított adóként NEM veheti figyelembe! A vevő csak a felvásárlási okiraton felszámított kompenzációs felár levonására jogosult.

Írta Biró László, 2019. 03. 27.