Helyi adó változások 2021.

Helyi adó kedvezmények az idei évben

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. [március és szeptember]

Az adóelőleg felezésének lehetőségével azonban csak abban az esetben élhet a kkvnak minősülő adózó, ha 2021. február 25-ig az erre vonatkozó nyilatkozatot elektronikus úton a NAV felé megteszi. Az említett nyilatkozat kizárólag az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (21NYHIPA) nyújtható be, amely az ÁNYK-ban, illetve az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban (ONYA) tölthető ki [https://onya.nav.gov.hu/]

Fontos ellenőrizni, hogy a cégbírósághoz be nem jelentett telephelyek - amelyekre vonatkozóan a vállalkozás az illetékes önkormányzathoz az iparűzési adó hatálya alá bejelentkezett - be lettek e jelentve az adóhatósághoz htv. törvény szerinti telephelyként. Amennyiben ez nem történt meg, úgy az adóhatóság nem továbbítja a bejelentést az illetékes önkormányzat felé és az iparűzési adó 1%-ra mérséklése nem valósul meg.

Több helyen megjelent már: A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság autómatikusan csökkenti a fizetendő adóösszeget. Tehát azoknak a katás vállalkozásoknak, akik az iparűzési adóban nem választották a "katát" biztosan nyilatkozatot kell tenniük a mérsékléshez.

Fontos kiegészítés: A legtöbb Önkormányzat értesítést küldött vagy honlapján tájékoztatja a KATA alanyokat arról, hogy nem szükséges nyilatkozniuk, az iparűzési adócsökkentés automatikus, ugyanakkor ennek a törvényi háttere - egyelőre - nincs meg. A  639/2020. (XII. 22.) rendeletben nem szerepel arra vonatkozóan szabályozás/kivétel, hogy a KATA alanyok adója nyilatkozat hiányában is csökkene. 

Tekintettel arra, hogy a kisadózók iparűzési adóját az Önkormányzatok - nagy része - saját hatáskörben csökkentette,  jogszabályi háttér nélkül, így mindenkinek azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a 21NYHIPA nyomtatvány (amennyiben időközben a jogszabályt nem igazítják a gyakorlathoz).

Írta Biró László, 2021. 02. 09.