Egyéni vállalkozáshoz kapcsolódó adatbázisok

2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az egyéni vállalkozók székhely/telephely használatával, illetve a bejelentett tevékenységekhez szükséges követelmények teljesülésével kapcsolatos ellenőrzéseket

2020. július 1-jei hatállyal módosult az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet. A változások egyik lényeges eleme, hogy a Belügyminisztérium – az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi – hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át.

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések – tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése – megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is lehetőség van a Webes Ügysegéden keresztül, amelynek elérhetősége is változatlan:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok – nyilvántartási szám és adószám alapján történő – lekérdezése is biztosított a korábbi módon, elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a bejelentéshez, hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységek katalógusa: https://engedelykoteles.mkik.hu

Az alábbi weboldalon további szekképesítések, engedélyek listája található: https://e-tus.hu/etuspublic/ 

Forrás: https://nav.gov.hu/nav/egyeni_vallalkozok_nyilvantartasa
Írta Biró László, 2020. 09. 10.