Adható-e 2019. évtől adóelőleg-nyilatkozat elektronikus felületen?

2019. évtől lépett volna életbe az újfajta, elektronikus adóelőleg-nyilatkozat benyújtásának lehetősége. Ennek hatálybalépését azonban egy évvel elhalasztotta a 2018. évi őszi módosító törvény. 

2018. évi XLI. törvény (nyári módosító törvény) állapította volna meg 2019. évtől az elektronikus felületen történő nyilatkozattétel lehetőségét.

            "9. § Az Szja tv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban adott vagy a magánszemély által az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé megtett és az adóhatóság által a kifizető részére elektronikus úton továbbított nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. Nyilatkozat érvényesen esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig adható azzal, hogy a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül az is, ha a magánszemély újabb nyilatkozatot tesz. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe vennie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Nem kell új nyilatkozatot tenni, ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.”

Ezen rendelkezés hatálybalépését a 2018. évi LXXXII. törvény (őszi módosító törvény) 2020. január 1-jére halasztotta.

            "247. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 255. § (8) bekezdésében a „2. §-14. §” szövegrész helyébe a „2-8. §, 10-14. §” szöveg lép.

            (2) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 255. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

            „(9a) A 9. § 2020. január 1-jén lép hatályba.”

Ennek értelmében csak jövő évtől lesz lehetőség az adóelőleg-nyilatkozat elektronikus úton történő megtételének.

Írta Biró László, 2019. 01. 18.