2021. évi KATA törvény változások

A "2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról" elfogadásával az alábbi fontosabb módosítások lépnek életbe 2021.01.01-től a KATA törvényben

A változások megértéséhez fontos tisztázni a kifizető fogalmát, hiszen az ilyen partnertől származó bevételhez (illetve a külföldi kifizetőt külön nevesítve) rendel további (adó)kötelezettségeket a jogszabály a kifizetőre, illetve a kisadózóra.

Kifizető: az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat.

Magánszemélytől származó bevételre tehát az új szabályok nem vonatkoznak.

Ha a kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg.

2021-től tehát, ha kapcsolt félnek számláz a kisadózó, akkor a bevételt az első forinttól 40 százalékos adó terheli, amit a követő hónap 12. napjáig be kell vallani és megfizetni a kifizetőnek (vagyis annak aki a kisadózó részére kifizeti az összeget)

Általános esetben, ha a felek nem számítanak kapcsolt vállalkozásnak, úgy 3 millió forintot elérő juttatás felett (a tárgyévben összesen) kell a kifizetőnek a 40 százalékos adót bevallani, megfizetni. A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

Ezek a szabályok érvényesek külföldi kifizető esetén is. Ha a külföldi fél kapcsolt, akkor a bevétel egészére, egyéb esetben a 3 millió forintot elérő juttatás felett kell a 40 százalékos adót megfizetni, viszont ebben az esetben az adót a kisadózó vállalkozásnak kell megfizetnie.

A beadott módosító javaslat szerint külföldi kifizetőtől származó juttatás esetében nem a bevétel egésze adózna 40 százalékkal, csak a bevétel 71,42 százaléka. Ez összességében 28,57 százalékos adót jelentene.

Fontos, hogy a 12 milliós bevételi értékhatár (1 millió/hónap a tételes adófizetéssel érintett hónapokra) továbbra is érvényben marad. A kifizetőnkénti 3 milliós értékhatár mellett tehát a bevétel egészét is figyelemmel kell kísérni.

Az adók nem halmozódnak: a 12 milliós értékhatár vizsgálatakor azokat az összegeket, amelyekre már felmerült a 40 százalékos adó (kapcsolt vállalkozás, 3 millió feletti összeg) nem kell az értékhatár számításánál figyelembe venni.
 

A kapcsolt vállalkozó kifizetőnek (aki az első forinttól fizeti az adót) nem kell a 3 millió forint értékhatár elérése után duplán/halmozottan megfizetni az adót tekintettel arra, hogy ebben az esetben nem kell a 3 milliós értékhatárnál figyelembe venni azokat az összegeket, amire már mint kapcsolt vállalkozás megfizette az adót.

A 3 millió feletti juttatásra vonatkozó adó alapjának számításánál szintén figyelmen kívül kell hagyni az alábbi bevételeket:

-  amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,

-  amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy

-  amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Fontos változás, hogy a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Nem lehetséges már a KATA "klónozása", amely úgy valósult meg, hogy ugyanaz a magánszemély egyéni vállalkozóként, illetve Bt. kültagjaként (vagy több Bt. kültagjaként egyéni vállalkozás nélkül) is kisadózó volt.

Új elem a törvényben a tájékoztatási kötelezettség mindkét fél részéről! Ez nagyon fontos részlet, hiszen annak is kötelezettsége merül fel, aki szerződést köt kisadózóval.

A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

Ez alapján az írásbeli szerződések esetében célszerű egy szerződés kiegészítést tenni, amelyben a kisadózó jelzi a kifizető számára, hogy a kata törvény hatálya alá tartozik.

Kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.

Írta Biró László, 2020. 11. 11.